سلامت، ايمني و حفظ محيط زيست

 

 

پايبندي به قوانين و مقررات مربوط و اتخاذ تدابير لازم پيروي از روشي نظام‌مند براي مديريت زيست‌محيطي به منظور دستيابي به پيشرفت عملي ادامه‌دار، كسب تجربه از شكست‌ها و پيشگيري از تكرار آن در آينده، استفاده از تجربه موفق ديگران، پيشگيري از آلودگي، افزايش بازيافت، كاهش ضايعات و نشت مواد، حفظ منابع طبيعي با استفاده مسئولانه و مناسب از آنها در تمام عمليات‌ها، تأكيد بر وظيفه هر كارگر در قبال محيط زيست و اطمينان از آموزش و شيوه مناسب كار و اطمينان از محيطي پاك و ايمن تعهد ماست.