پروژه های انجام شده شرکت شایان نور اریکه (شانا):

1-      نصب وراه اندازی سیستم های روشنائی،پیجینگ وفایر آلارم پروژه VIPباغ نفت بصورت دسته دوم ,سال 91(کارفرما:شرکت نفت)

2-      نصب وراه اندازی سیستم های برق وکنترل وابزار دقیق سیمان ایلام بصورت دسته دوم , سال 87-90(کارفرما سیمان ایلام)

3-      نصب وراه اندازی پست 63 کیلو ولت سیمان ایلام بصورت دسته دوم  , سال 88(کارفرما سیمان ایلام) 

4-      نصب وراه اندازی سیستم روشنائی، پیجینگ،فایرآلارم ،دوربین مداربسته وپست توزیع دیتا سنتر سازمان انرژی اتمی بصورت دسته دوم  ,سال 92 (کارفرما سازمان انرژی اتمی)